Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1073/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu s odovzdávajúceho na preberajúceho 15 515 637 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 18.08.2010 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
1252/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu " Štúdie uskutočniteľnosti pre OPIS 6 912 843 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 05.11.2010 31.08.2020
1327/2010 Úrad vlády, Sekcia kontroly a boja proti korupcii, Bratislava, Námestie slobody 1 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 834 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 DÁTUM SÚČINNOSTI, PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1406/2010 Refin, spol. s.r.o. , Bratislava, Drieňová 24 Zmluva o podnájme nehnuteľností 299 612 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010 30.12.2020
1254/2010 KPMG Slovensko spol.s.r.o., Bratislava, Mostová 2 Dohodu o urovnani medzi KPMG a Octigon a.s. 152 456 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.11.2010
1396/2010 Tatra - Leasing, s.r.o. , Bratislava, Hodžovo námestie 3 Zmluva o podnájme nebytových priestorov na Hattalovej ulici 114 000 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 01.02.2011 01.02.2019 SUMA BEZ DPH ROČNE
1386/2010 Slovenský rozhlas, Bratislava, Mýtna 1 nadobudnutie, výroba, koprodukcia a zabezpečenie vysielania cyklov rozhlasových relácií 66 350 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.12.2010 31.12.2011
1370/2010 Únia materských centier , Bratislava, Godrova 6, Zmluva o poskytnutí dotácie „ na projekt „Vstúpte s dieťaťom “, „ na projekt „Míľa pre mamu “, „ na činnosť šesťdesiatich materských centier uvedených v prílohe á 1.000,- € “ 66 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.12.2010 31.03.2011
1090/2010 Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, Štefanikova 69 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 22210420028 „Posilnenie administratívnych kapacít Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít“. 66 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.11.2010 19.11.2015
1288/2010 TNS SK, s.r.o., Bratislava, Štefánikova 19 Realizácia Prieskumu verejnej mienky vo všeobecnej populácii „Prevalencia drog, alkoholu a fajčenia 2010“ 52 241 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.12.2010 31.01.2011
1361/2010 Simol s.r.o., Šahy, B.Nemcovej 8 Zmluva o dielo 45 578 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.12.2010 20.12.2010
1325/2010 DOXX - stravné lístky, Žilina, Murgašova 3 Predmetom rámcovej dohody je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov formou stravovacích lístkov 21 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 16.12.2010 16.12.2013
1312/2010 IPS Staving s.r.o., Banská Bystrica, Mičianska cesta 35 Zmluva o dielo 15 984 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.10.2010 30.11.2010
1253/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 22220120006 „Zabezpečenie činnosti certifikačného orgánu“ 13 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 31.08.2020
1369/2010 FANIT s.r.o., Bratislava, Kôstková 345/55 Zmluva o dielo 11 905 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.12.2010 07.12.2012 DÁTUM PLATNOSTI -24 MESIACOV
1362/2010 Emel Bratislava, s.r.o., Bratislava, Švabinského 21 Zmluva o dielo 10 924 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 03.12.2010 31.12.2010
1365/2010 Oľga Gregorovičová , Bratislava, Gwerkovej 20 „Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti administratívy a ekonomického manažmentu - Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 10 356 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1364/2010 LOMTEC.com,s.r.o., Bratislava, Martinská 49 Zmluva o webhostingu a servise - Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 8 925 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1287/2010 Nadácia Ekopolis , Banská Bystrica, Komenského 21 Zmluva o realizácii Nástroja na prípravu projektov - Žiadost o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v kvalite Projektového zámeru, ktorá bola predložená v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie činnos 8 000 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.12.2010
1313/2010 Obvodný úrad Bratislava, Bratislava, Staromestská 6 Zmluva o výpožičke majetku štátu 7 430 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.09.2010 13.09.2020 DÁTUM PLATNOSTI - 10 ROKOV
1 2 3 4 >>