Zmluva č. 1252/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1252/2010
Dodávateľ:Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu " Štúdie uskutočniteľnosti pre OPIS
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 912 843,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 912 843,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy