Zmluva č. 1090/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1090/2010
Dodávateľ:Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, Štefanikova 69
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 22210420028 „Posilnenie administratívnych kapacít Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti napĺňania horizontálnych priorít“.
Zmluvne dohodnutá čiastka:66 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:66 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy