Zmluva č. 1287/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1287/2010
Dodávateľ:Nadácia Ekopolis , Banská Bystrica, Komenského 21
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o realizácii Nástroja na prípravu projektov - Žiadost o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v kvalite Projektového zámeru, ktorá bola predložená v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie činnos
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy