Zmluva č. 1253/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1253/2010
Dodávateľ:Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 22220120006 „Zabezpečenie činnosti certifikačného orgánu“
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy