Zmluva č. 1365/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1365/2010
Dodávateľ:Oľga Gregorovičová , Bratislava, Gwerkovej 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:„Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti administratívy a ekonomického manažmentu - Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 356,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 356,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy