Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
KZ 2/2009 ŠGÚDŠ Odplatný prevod nehnuteľného majetku SR 38 936 0 Wintex s.r.o. 27.03.2009
KZ 4/2005 ŠGÚDŠ Odplatný prevod nehnuteľného majetku SR 6 200 000 0 V. Moravský 30.08.2005
665 07 Štátny geologický ústavDionýza Štúra Zmluva o vykonávaní analýz 0 0 Tepláreň Košice, a.s. 15.11.2007 31.05.2009
13 01 SUB 19 Uranpres s.r.o. Spišská Nová Ves Realizácia mapovacích vrtov - Nízke Beskydy - stredná časť 52 230 0 Štátnygeologický ústav D. Śtúra Bratislava 16.09.2002 30.11.2002
ČMS SUB 31 651-951 BP Banské projekty s.r.o. Bratislava ČMS Geologické faktory-Kontinuálne merania konvergencie a pohybov na stabil. násype Handlovky 25 890 0 Štátny geologický ústav Dionýza štúra Bratislava 23.10.2006 31.10.2008
ČMS SUB 32 2002 - 2005 SENSOR s.r.o. Bratislava Čiastkový monit. systém: Geolo. faktory - Zosuvy a svahové deformácie-Meranie PEE na vybraných lokalitách 21 895 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava 17.06.2002 30.10.2005
SE-09-01-23-ZP-1-B Linde Gas k.s. Zmluva o dodávke plynov 0 0 štátny geologický ústav Dionýza štúra 26.01.2009 31.01.2010
2003-1014 AMEDIS, spol. s r.o. Kúpa ICP VISTA SPEKTROMETER VARIAN 87 295 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 21.07.2003
08/10/GSSR/01 SHIMADZU SLOVAKIA Kúpa analyzátora obsahu organického uhlíka vo vodách 39 229 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 04.10.2008
2008 Altec s.r.o. Kúpa AMA -254 s príslušenstvom 0 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 24.11.2008
29234 LABTECH s.r.o. Kúpa modulu EOX 19 928 0 Štátny geologický ústav Dionýza štúra 02.09.2009
2004-1010 AMEDIS, spol s r.o. Kúpa plynového chromatografu 19 086 0 Štátny geologický ústav Dionýza štúra 28.05.2004
0107/05 CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o. Kúpa Elementárneho analyzátora CHN 66 041 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 19.09.2005
01-1127-2800/05 Hermes LabSystems,spol. s r.o. Kúpa Plynového chromatografu 97 463 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 07.12.2005
01-932/03 ECOS IT, s.r.o. Kúpa veľkoplošného valcového farebného scenera 23 295 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 01.07.2003
557746 NOVES okná, s.r.o. Zameranie a výmena okien 77 282 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 29.03.2006
14/06 IMREX, s.r.o. Opravu plochej strechy 62 214 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 27.06.2006
VL 012007 VILLA LABECO s.r.o. Dodávka UV/VIS Spektrometra DR 5000 20 521 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 28.02.2007
12 05 SUB 45 Mesto Banská Štiavnica MÚ INTERREG IIIB CADSES SISMA System 73 500 0 Štátny geologický ústav Dionýza Śtúra Bratislava 01.09.2005 30.06.2006
2008-1030 AMEDIS spol., s r.o. Plynový chromatograf s ECD detektorom 34 976 0 Štátny geologický ústav Dionýza Śtúra 19.08.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 >>