Zmluva č. ČMS SUB 31 651-951 BP

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ČMS SUB 31 651-951 BP
Dodávateľ:Banské projekty s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ČMS Geologické faktory-Kontinuálne merania konvergencie a pohybov na stabil. násype Handlovky
Zmluvne dohodnutá čiastka:25 890,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:25 890,00
Celková dohodnutá čiastka:25 890,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny geologický ústav Dionýza štúra Bratislava

Prílohy