Zmluva č. 2008-1030

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2008-1030
Dodávateľ:AMEDIS spol., s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Plynový chromatograf s ECD detektorom
Zmluvne dohodnutá čiastka:34 976,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:34 976,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Štátny geologický ústav Dionýza Śtúra

Prílohy