Zmluva č. 2004-1010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2004-1010
Dodávateľ:AMEDIS, spol s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpa plynového chromatografu
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 086,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 086,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Štátny geologický ústav Dionýza štúra

Prílohy