Zmluva č. KZ 4/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:KZ 4/2005
Dodávateľ:ŠGÚDŠ
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odplatný prevod nehnuteľného majetku SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 200 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 200 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:V. Moravský

Prílohy