Zmluva č. 2003-1014

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2003-1014
Dodávateľ:AMEDIS, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpa ICP VISTA SPEKTROMETER VARIAN
Zmluvne dohodnutá čiastka:87 294,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:87 294,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Prílohy