Zmluvy za Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2/2010 Avec, s.r.o. Kancelársky papier, kancelárske potreby 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2010
5-2010 TRIFIT spol. s r.o., Banská Bystrica, Partizánska cesta 49 Zabezpečenie komplexného servisu kancelárskej a výpočtovej techniky 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2010
026/2007/V LYNX spo. s r.o., Košice, Gavlovičova 9 Podpora prístupu k aktualizáciám prostredníctvom internetu pre 60 axistujúcich licencií antivírusového programu NOD32. Rozšírenie celkového počtu licencií antivírusového programu NOD 32 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 08.03.2006
8-2010 Švarba Jozer, Banská Bystrica, Beskydská č. 24 Zabezpečenie služieb v budove Skuteckého č. 19 v Banskej Bystrici v rozsahu : prevádzka plynovej kotolne, vrátna a informačná služba, upratovanie kancelárskych priestorov a spoločných priestoeov, bežná údržba, drobné opravy, upratovanie a údržba vonkajšíc 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.08.2004
106201286 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou - odberné miesto Skuteckého č. 19, v Banskej Bystrici 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.07.2006
ČOM 9104276 3 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Opakovaná dodávka elektriny na odberné miesto9104276 Skuteckého 19, v Banskej Bystrici 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2004
5611865318 Slovnaft a.s., Bratislava Palivové platobné karty - strieborné, zlaté a ich používanie. 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 09.05.2006
05/2004/OHS Úrad práce soc. vecí a rodiny v Brezne, Brezno, Rázusová 40 Výpožička kancelárskych a spoločných priestorov v budove súp. číslo 960, Rázusova ul. č. 40,Brezno o výmere 153,90m2 - kancelárske priestory, 34,20 m2 spoločné priestory. 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.07.2004
16/2008 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica Výpožička nebytových priestorov v budove Radničné námestie č. 18, v Banskej Štiavnici v celkovej výmere b308,38 m2, kancelárie č. 4,6,7,8 a sklad č. 3 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 22.10.2008 28.04.2012
001/2008 SR- Obvodný úrad Zvolen, Zvolen, Nám. SNP 35/48 Nehnuteľný majetok SR - garážové priestory o výmere 18 m2 , Záhradná 12, Detva 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 02.01.2008
9/2007/P Mesto Detva, Detva, Tajovského 7 Pozemok o výmere 2 m2 z prac. 5165/1 na umiestnenie informačnej tabule 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.05.2007
242/2010-240-Z Ministerstvo pôdohospodárstva ,ŽP a RR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 Nebytové priestory o celkovej vým. 211,081 m2 v budove na ul. SNP 154, Žiar nad Hronom, vrátane garáže a spol. nebytových priestorov 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 06.10.2010 06.10.2015
9/613/2005 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180 Poskytovanie služieb spojené s užívaním neb. priestorov v admin. budove ul. SNP 124, Žiar nad Hronom 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.11.2005
2/2010 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici Služby spojené s užívaním neb. priestorov na základe zmluvy o výp. č. 211/2010-240-Z 0 0 Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1 01.08.2010 31.05.2015
3/2010 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici Predmetom výpožičky sú kancelárske priestore o výmere 159,01 m2 v budove Skuteckého 19, Banská Bystrica 0 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1 01.08.2010 31.07.2015
BZ0902960 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení telefónne číslo 0908 388 541 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 28.09.2004
B09777475 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení telefónne číslo 098 757 082 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.08.2005
B09777475 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení telefónne číslo 0908757084 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.08.2005
46/2006 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení telefónne číslo 0907722833 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 18.09.2006
47/2006 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení telefónne číslo 0905808300 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 10.10.2006
1 2 3 4 >>