Zmluvy za Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2/2010 Avec, s.r.o. Kancelársky papier, kancelárske potreby 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2010
1/613/2010 Úrad práce soc. vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica Poskytovanie služieb spojené s užívaním neb. priestorov v admin. budove ul. SNP 124, Žiar nad Hronom 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2011 31.10.2015
256/2010-24-Z Ministerstvo pôdohospodárstva ,ŽP a RR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 Nebytové priestory o celkovej výmere 305,98 m2 v budove Nám. SNP 50, Zvolen 35 145 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.11.2010 30.10.2015
6559781781 Kooperativa poisťovňa a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 Havarij. Poistenie motorového vozidla BB 319 DO 210 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 16.08.2010
3/2010 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici Predmetom výpožičky sú kancelárske priestore o výmere 159,01 m2 v budove Skuteckého 19, Banská Bystrica 0 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1 01.08.2010 31.07.2015
2/2010 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici Služby spojené s užívaním neb. priestorov na základe zmluvy o výp. č. 211/2010-240-Z 0 0 Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1 01.08.2010 31.05.2015
4/2010 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok 599 400 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2010 31.12.2010
18/2010 Mesto Lučenec, Lučenec Kancelárske priestory a garáž č. 42 v budove Námestie republiky 315/26 o celkovej výmere 305,46m2 97 548 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2010 31.12.2015
22/2010 Ladislav Nehrer , Revúca, Komenského 1216/12 Nehnuteľnosť - garáž 1 440 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 10.05.2010
5-2010 TRIFIT spol. s r.o., Banská Bystrica, Partizánska cesta 49 Zabezpečenie komplexného servisu kancelárskej a výpočtovej techniky 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2010
3/2010 Z+M servis, spol. s r.o., Čadca, Horelica 112 Renovácia tonerových kaziet, ekologická likvidácia nepoužívaných a poškodených tonerových kaziet 18 812 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 14.12.2009 31.12.2010
6555962577 Kooperativa poisťovňa a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 Havarij. Poistenie motorového vozidla BB 118 DJ 210 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 26.11.2009
6555963086 Kooperativa poisťovňa a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 Havarij. Poistenie motorového vozidla BB 119 DJ 210 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 18.11.2009
6555962905 Kooperativa poisťovňa a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 Havarij. Poistenie motorového vozidla BB 117 DJ 210 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 18.11.2009
19/2010 Banskobystrický samosprávny kraj zastúpený Stredné odborné učilište v Poltári, Poltár Nájom nebytových priestorov o výmere 52,86 m2, ostatné priestory o výmere 50,52 m2 v budove Domova mládeže na Železničnej ulici č. ,v katastrálnom území Poltár. 2 254 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 02.11.2009 31.03.2011
2009/09657 Obvodný úrad Banská Bystrica, Banská Bystricia, Nám. Ľ. Štúra 1 Výpožička nebytových priestorov v administratívnej budove na Námestí Ľ.Štúra č. 1, v Banskej Bystrici o výmere 397,41m2 včítane 2 parkovacích miest vo dvore požičiavateľa 59 400 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.10.2009 31.12.2014
60/2009 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA - nový prístup (R. Sobota) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 25.06.2009
39/2005 ASTRA - Mária Luptáková, Detva, Skliarovo 286 Upratovacie práce na OÚŽP Zvolen SP Krupina 4 098 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.03.2009
53/2009 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Brezno) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 25.02.2009
54/2009 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , Zriadenie s ponechaním čísla ( Brezno) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 25.02.2009
1 2 3 4 >>