Zmluvy za Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
6-2010 PYROBOSS spo. s r.o., Banská Bystrica - Nemce, Lúčna 64 Činnosti týkajúce sa služieb bezpečnosti práce podľa zákona NR SR 124/2006 Z.z., ochrany pred požiarmi v súlade so zákonom NR SR 314/2001 Z.z. a civilnej ochrany podľa zákona NR SR 42/1994 Z.z. 4 741 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.03.2010 28.02.2012
026/2007/V LYNX spo. s r.o., Košice, Gavlovičova 9 Podpora prístupu k aktualizáciám prostredníctvom internetu pre 60 axistujúcich licencií antivírusového programu NOD32. Rozšírenie celkového počtu licencií antivírusového programu NOD 32 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 08.03.2006
242/2010-240-Z Ministerstvo pôdohospodárstva ,ŽP a RR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 Nebytové priestory o celkovej vým. 211,081 m2 v budove na ul. SNP 154, Žiar nad Hronom, vrátane garáže a spol. nebytových priestorov 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 06.10.2010 06.10.2015
9/613/2005 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho 1180 Poskytovanie služieb spojené s užívaním neb. priestorov v admin. budove ul. SNP 124, Žiar nad Hronom 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.11.2005
35/2010 Anna Očkayová, Vidiná, A.V. Suvorova 459/8 Upratovacie práce v priestoroch OÚŽP Lučenec, Nám . Republiky 26, 706 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.07.2010 31.12.2010
6524068847 Kooperativa poisťovňa a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 Havarij. Poistenie motorového vozidla ZV 418 AX 300 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 16.05.2005
ČOM 9104276 3 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Opakovaná dodávka elektriny na odberné miesto9104276 Skuteckého 19, v Banskej Bystrici 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2004
40/2004 Švarba Jozef, Banská Bystrica, Beskydská č. 24 Upratovacie práce v priestoroch OÚŽP Banská Bystrica , Skuteckého 19 Banská Bystrica 40 608 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2004
38/2004 ASTRA - Mária Luptáková, Detva, Skliarovo 286 Upratovacie práce na OÚŽP Detva 1 985 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 16.03.2004
26/2004 BYTES s.r.o, Detva, Záhradná 8 Nebytové priestory z výmerou 80,35 m2, v budove Záhradná č. 12, Detva 9 177 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.04.2004
62/2004 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , zmena TP1, pridelené MSN/DDI (Revúca) 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 04.05.2004
37/2004 ASTRA - Mária Luptáková, Detva, Skliarovo 286 Upratovacie práce pre OÚŽP Zvolen 5 671 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 02.05.2004
9-2010 Orange Slovensko a.s., Bratislava Zriadiť a poskytovať hlasovú virtuálnu privátnu sieť, ako aj doplnkové komunikačné služby prostredníctvom verejných telefónnych sietí a SIM kariet spoločnosti Orange. 7 584 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 03.05.2004
61/2004 Slovak Telekom a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Zriadenie prístupu ISD BRA , zmena TP1, pridelené MSN/DDI 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 27.05.2004
05/2004/OHS Úrad práce soc. vecí a rodiny v Brezne, Brezno, Rázusová 40 Výpožička kancelárskych a spoločných priestorov v budove súp. číslo 960, Rázusova ul. č. 40,Brezno o výmere 153,90m2 - kancelárske priestory, 34,20 m2 spoločné priestory. 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.07.2004
17/2004 Úrad práce soc. vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica Nehnuteľný majetok štátu - nebytové priestory v budove na ul. Bystrická č. 53, Žarnovica o výmere 209 m2 , z toho kancelárske 116,5 m2. právo užívania spoločných priestorov 41 294 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2004 30.05.2014
34/2004 ASTRA - Mária Luptáková, Detva, Skliarovo 286 Upratovacie práce pre OÚŽP v Banskej Štiavnici - prac. Žiar nad Hronom 5 491 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2004
8-2010 Švarba Jozer, Banská Bystrica, Beskydská č. 24 Zabezpečenie služieb v budove Skuteckého č. 19 v Banskej Bystrici v rozsahu : prevádzka plynovej kotolne, vrátna a informačná služba, upratovanie kancelárskych priestorov a spoločných priestoeov, bežná údržba, drobné opravy, upratovanie a údržba vonkajšíc 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.08.2004
BZ0902960 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení telefónne číslo 0908 388 541 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 28.09.2004
30/2004 Mikuláš Pál - WATER IMAGE, Banská Štiavnica, I. Krasku 14 Vykonávanie upratovacích prác v budove Radničné nám. 18, Banská Štiavnica 111 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.10.2004
1 2 3 4 >>