Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
058/1.2MP/2010/2010 Obec Mad Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 2 531 742 0 MŽP SR, Bratislava 16.06.2010 31.12.2015
918/M/2009 Mijas, spol. s r.o. B.Bystrica Realizácia stavebných prác pre stavbu (DR SR-rekonštrukcia a nadstavba, Nová 13) 2 529 710 0 DR SR Banská Bystrica 22.12.2009 31.10.2011 čerpanie k 09.07.2010v roku 2010: 413 186,50 €
Z-394/2008 Geoconsult, spol. s r.o. I/59 Likavka - obchvat-Zámer, DSZ+DÚR. 2 528 798 0 SSC 15.04.2008
080/1.2MP/2010/2010 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 525 886 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.12.2011
353/6131/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/64 Komjatice - oprava cesty 2 513 589 0 SSC 10.12.2007
P200/2001 HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o. Kúpna zmluva č. 25300 2 503 119 0 UNB-FNBA
SE-174-46/2009/2009 C-CONSULTING LAB TECHNOLOGIES s.r.o. Bratislava Laboratórne chemikálie 2 503 017 0 SE 14.12.2013
UVN-58-13/2007 REMSTAV,s.r.o.Trnavská 58, Bratislava ZoD 2 502 969 0 VN 30.11.2007 31.08.2008
086/2002/1 IURA EDITION, spol. s r.o., Bratislava, Oravská 17 Nákup učebníc pre obchodné akadémie v SR 2 501 600 0 Ministerstvo školstva SR 18.02.2002 31.12.2002
298/6131/2007 HAKOM s.r.o. ZOD Nehodové lokality 2 500 000 0 SSC 20.09.2007
A-2001-48 Bio-Chrom, s.r.o. Jednorazová kúpna zmluva 2 499 918 0 UNB-FNBA
DSS-11/2007 Data System Soft, spol .s.r.o. zmena platformy systému FOND 2 499 000 2 499 000 Štátny fond rozvoja bývania 29.10.2007 15.12.2007
05570006 KVANT, spol. s r.o., Mlynská dolina, 842 48 Bratislava Kúpna zmluva č. 1ZMV600005 - Monochromátor s príslušenstvom 2 499 000 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 25.08.2006 25.11.2006 Suma je uvedená v slovenských korunách.
UVN-26-49/2008 OMOSS,s.r.o. Osadská 679/15, Trstená ZoD 2 493 862 0 VN 10.07.2008 31.10.2008
P260/2002 OLYMPUS C&S spol. s r. o., o. z. Kúpna zmluva č. 2005/95/02 2 491 711 0 UNB-FNBA
03-0145 OLIGO v.o.s. Výmena drevených okien za plastové 2 490 922 0 ŠGÚDŠ 20.03.2003
SE-5-42/OVO-2006/2006 Ericsson Slovakia s.r.o/Alison Slovakia s.r.o Servisná zmluva 2 489 544 0 SITB 31.12.2008
549/2009 AD REM s.r.o., Poľná 930, 929 01 Dunajská Streda Rámcová kúpna zmluva. Dodávka komplexného súboru zdravotníckej a zobrazovacej techniky - 3. etapa, pre potreby FNsP Bratislava 2 484 801 0 Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 27.11.2009 27.11.2011 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uzatvorených čiastkových zmlúv. Na základe uzatvorenej zmluvy je možné uskutočniť plnenie vo výške 2484801,43 eur s DPH.
7/6431/2007 Alpine Slovakia, s.r.o. I/12 Čierne - bodová závada 2 481 134 0 SSC 30.03.2007
016/2001 Východoslovenské vydavatelstvo Košice s.r.o, Košice, Letná 45 Nákup pracovných zošitov Prvouky pre 1. a 2. roč. základných škôl 2 477 600 0 Ministerstvo školstva SR 08.02.2001 25.08.2001
879/6350/2007/08/07 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/18 Vranov nad Topľou križovatka - ukončenie stavebných prác 2 469 676 0 SSC 22.02.2008
11526/2007 Skupina - Hetech services group, a.s., (od 1.1.20 Rámcová dohoda 2 449 047 771 978 Slovenská pošta, a. s. 03.07.2007 03.07.2011
UIA-839-2009 Beset, spol. s r. o., Bratislava, SEVITECH, a. s., BA Mimozáručná servisná podpora aplikačných modulov integrovaného informačného systému 2 439 669 1 390 076 ZaSKIS TN 22.10.2009 31.12.2010
0881-00 Alfa 04 a.s. ZoD na spracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie" 2 434 807 0 Hlavné mesto SR Bratislava 15.02.2008 15.07.2008 ZoD uzavretá v súlade s Rámcovou dohodou č. 0724-00 zo dňa 15.02.2008 na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.144 dňa 30.07.2007 pod č. 03370-MSS
209/2000 AXON PRO spol. s.r.o., Bratislava, Pražská ul. č. 1 Vybudovanie štruktúrovanej počítačovej siete v budove MŠ SR na Stromovej ulici č.1 v Bratislave 2 428 311 0 Ministerstvo školstva SR 12.09.2000 31.10.2000
050/1.2MP/2010/2010 Obec Polomka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 426 970 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.12.2014
059/1.2MP/2010/2010 Obec Chtelnica Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 2 426 271 0 MŽP SR, Bratislava 08.06.2010 31.12.2015
A1/2009/004578 Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 2 425 458 0 ÚNMS SR 18.08.2009 31.12.2009 nedošlo k plneniu zmluvy = zmluva zanikla
1/270/2008 Združenie TA - Doprava STADOP, Vlčkova 51, 811 04 Bratislava Star EU, a.s., Vlčkova 51, 811 04 Brat Predmetom rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať v časovom období 11/2008-12/2011 poradenstvo pri spracovávaní, implementácii a následnom audite žiadostí pri realizácii TA OPD 2007-2013 pre potreby verejného obstarávateľa za určité časové obdobi 2 421 924 0 MDPT SR 30.12.2008 31.12.2011
556/GR/2008 DOXX-stravné lístky spol. s.r.o. Komisionárska zmluva na poskytovanie stravovania zamestnancom formou stravovacích poukážok 2 421 828 380 000 Slovenské národné divadlo 12.08.2008 31.07.2012