Zmluva č. DSS-11/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:DSS-11/2007
Dodávateľ:Data System Soft, spol .s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmena platformy systému FOND
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 499 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 499 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 499 000,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny fond rozvoja bývania

Prílohy