Zmluva č. 05570006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05570006
Dodávateľ:KVANT, spol. s r.o., Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 1ZMV600005 - Monochromátor s príslušenstvom
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 499 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 499 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy