Zmluva č. 549/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:549/2009
Dodávateľ:AD REM s.r.o., Poľná 930, 929 01 Dunajská Streda
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová kúpna zmluva. Dodávka komplexného súboru zdravotníckej a zobrazovacej techniky - 3. etapa, pre potreby FNsP Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 484 801,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 484 801,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Poznámka:Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH je možné určiť až po skončení platnosti zmluvy na základe uzatvorených čiastkových zmlúv. Na základe uzatvorenej zmluvy je možné uskutočniť plnenie vo výške 2484801,43 eur s DPH.

Prílohy