Zmluva č. 050/1.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:050/1.2MP/2010/2010
Dodávateľ:Obec Polomka
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 426 970,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 426 970,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy