Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
37/2007 GORDIC, spol. s r.o. , Jihlava Zmluva o dielo 0 0 SARIO, Bratislava 19.09.2007 14.01.2008
42/2007 FRIWA spol. s r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 SARIO, Bratislava 09.10.2007 03.05.2009
48/2008 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. , Bratislava Poistná zmluva č. 905-03264-98 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - flotila 0 0 SARIO, Bratislava 31.12.2008 31.12.2009
49/2008 akad. mal. Pavel Choma, Žilina Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 SARIO, Bratislava 03.09.2008 31.10.2009
51/2008 doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD., KATRINK, Košice Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 SARIO, Bratislava 03.11.2008 31.01.2010
5/2007 Tlačová agentúra Slovenskej republiky - Slovakia, Bratislava Zmluva č.4/2007/Z o dodávke, odbere a využívaní spravodajských sevisov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia 0 0 SARIO, Bratislava 10.01.2007 31.12.2007
6/2008 avocat s.r.o. , Bratislava Zmluva o poskytovaní právneho poradenstva 0 0 SARIO, Bratislava 15.02.2008 15.11.2009
77/2006 PTK-ECHO s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní jazykových kurzov 0 0 SARIO, Bratislava 08.08.2006 31.12.2007
1059/2010 ARGUSS, s.r.o. , Bratislava, Záhradnícka 27, P.O.BOX 226 Zmluva o dielo - preberanie odpadu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.05.2010 SUMA PODĽA CENNÍKA, KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
504/2010 Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava, Sabinovská 16 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 24.03.2010 23.03.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
506/2010 Prešovský samosprávny kraj, Prešov, Námestie mieru 2 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 27.01.2010 26.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
509/2010 Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica, Námestie SNP 23 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2010 28.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
510/2010 Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2010 28.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
511/2010 Trnavský samosprávny kraj, Trnava, Starohájska 10 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2010 28.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
512/2010 Žilinský samosprávny kraj, Žilina, Komenského 48 Zmluva o používaní hmotného majetku za účelom implementácie projektu 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.01.2010 28.01.2012 SUMA NIE JE UVEDENÁ
534/2009 ACCOR Services Slovakia s.r.o, Bratislava, Karadžičova 8 Zmluva o zabezpečení stravovania na dobu neurčitú 0 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 04.05.2009 SUMA V CENNÍKU, KONIEC ZMLUVY NA DOBU NEURČITÚ
588/2009 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Dodávky elektriny 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2010 31.12.2010 SUMA NEUVEDENÁ
14/2007 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Zmluva o nájme nebytových priestorov - zmluva č. 121/2007 (Cukrová ulica č. 14) 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.11.2007
1/2002 SWAN , a. s., Bratislava, Borská 6 poskytovanie telekomunikačných služieb pre sieť Govnet a jeho súčasti včítane údržby, spravovania – administrácie (tzv. support), dohľadu, monitorovania a prípadných zmien – rekonfigurácií a tiež aj údržby poskytnutých zariadení, potrebných na prevádzkova 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1/2004 ACSS, spol. s.r.o., Bratislava, Cukrová 14 Správa o nájme nebytových priestorov na Cukrovej ulici č. 14 - zmluva č. 145/2004 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 06.04.2004
28/2009 Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 25 Realizácia projektu "História sebavedomia" 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
2/2004 ROH Telecom s.r.o. , Bratislava, Leškova 5 Zmluva o prenájme telekomunikačných okruhov - 20040126 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 ROH TELECOM
36/2007 ANECT a.s., Bratislava, Teslova 30 Vyhotovenie diela ako "Riešenie lokálnej siete Wi-Fi pre ÚSVRK v lokalite Cukrová" 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.11.2007 15.12.2007
37/2007 EURO - BUILDING, a.s., Bratislava, Družstevná 2 Obnova fasády a výmena drevených okenných výpní Úradu vlády SR 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.11.2007 DÁTUM ÚČINNOSTI A PLATNOSTI NIE JE UVEDENÝ
395/2009 Istropolotana DÁrcy, spol.s.r.o, Bratislava, Majerníkova 8 Dodatok č.1 k zmluve o úprave vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri zabezpečovaní mediálneja propagačnej kampane pre Operačný program Informatizácia spoločnosti 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.02.2008
3/2005 ROH Telecom s.r.o. , Bratislava, Leškova 5 Zmluva o prenájme telekomunikačných okruhov - 20040630 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 CENA NEUVEDENÁ, KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
544/2009 IMPA Bratislava a.s., Bratislava, Panónska cesta 23 Zmluva o poskytovaní servisných služieb na dobu neurčitú - servisné prehliadky, odtiahnutie a uskladnenie vozidiel, zapožičanie náhradného vozidla počas opravy, spolupráca s poisťovnou 0 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 10.03.2009 CENA NIE JE UVEDENÁ
57/2007 Vladfimír Kadera, Mgr., Banská Bystrica, Radvanská 30 Vystavenie obrazov v priestoroch ÚV SR 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2007 01.10.2009
581/2009 Ecorec Slovensko, s.r.o. , Pezinok, Glejova 15 Zmluva o dielo - zneškodnenie odpadov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 23.02.2009 SUMA V CENNÍKU, KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
58/2008 GFK Slovakia , Bratislava, Štefanikova 47 Zmluva o uskutočnení kvalitatívneho výskumu postojov obyvatelov k informatizácii spoločnosti 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1