Zmluva č. 37/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:37/2007
Dodávateľ:GORDIC, spol. s r.o. , Jihlava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:SARIO, Bratislava