Zmluva č. 395/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:395/2009
Dodávateľ:Istropolotana DÁrcy, spol.s.r.o, Bratislava, Majerníkova 8
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č.1 k zmluve o úprave vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri zabezpečovaní mediálneja propagačnej kampane pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy