Zmluva č. 51/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:51/2008
Dodávateľ:doc. RNDr. Katarína Kyseľová, PhD., KATRINK, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:SARIO, Bratislava

Prílohy