Zmluva č. 36/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:36/2007
Dodávateľ:ANECT a.s., Bratislava, Teslova 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie diela ako "Riešenie lokálnej siete Wi-Fi pre ÚSVRK v lokalite Cukrová"
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy