Zmluva č. 48/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:48/2008
Dodávateľ:Generali Slovensko poisťovňa, a.s. , Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva č. 905-03264-98 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - flotila
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:SARIO, Bratislava

Prílohy