Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
455/2006-3100-4200/2006 Kamelia media, spol. s.r.o. Licenčná zmluva k zmluve o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006 bezodplatne
523/520/2006 eBMA s.r.o. Zmluva o bezodplatnom preberaní textov a materiálov MVRR SR a ich uverejňjovaní na www.abcinterier.sk a prezentácii verejnej neanonymnej súťaže "Progresívne, cenovo dostupné bývanie" na www.abcinterier.sk 0 0 MVRR SR 19.08.2009
87/07/M Orange, a.s. Zmluva o pripojení - mobil. tel. 1 ks 0 300 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 03.11.2008 20.03.2012
2/2010 Pro Benefit s.r.o., Púchov, Okružná 1427/52 Zabezpečovanie Pracovnej zdravotnej služby 0 436 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 16.04.2010 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
1201544/2010 Stredosl.energet., Žilina dodávka elektriny 0 6 650 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.03.2010 31.12.2011 SUMA podľa tarify
1208911/2010 Stredosl.energet., Žilina dodávka elektriny 0 1 140 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.03.2010 31.12.2011 SUMA podľa tarify
3104044673B/2005 Západosl.energet., Bratislava dodávka elektriny 0 1 285 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.01.2005 SUMA podľa tarify
3105182988A/2005 Západosl.energet., Bratislava dodávka elektriny 0 310 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.01.2005 SUMA podľa tarify
3106070197B/2005 Západosl.energet., Bratislava dodávka elektriny 0 8 640 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.01.2005 SUMA podľa tarify
383/2009 Západosl.vodar. Spol. , OZ Nitra dodávka vody 0 684 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 19.08.2009 SUMA podľa tarify
42692219/2010 Konica minolta, Bratislava prenájom zariadenia - kopírovací stroj 0 0 Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava
42692220/2010 Konica minolta, Bratislava prenájom zariadenia - kopírovací stroj 0 0 Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava
4351/2002 Vodárne a kanalizácie, Bratislava dodávka vody 0 1 836 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.03.2002 SUMA podľa tarify
5100009487C/2004 Východosl.energ., Košice dodávka elektriny 0 1 730 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 29.11.2004 SUMA podľa tarify
620736/2006 Bratislavská teplárenská, Bratislava dodávka tepla 0 16 750 Slov.obchod.inšpek., Bratislava 01.01.2006 SUMA podľa tarify
O1/2007 Orange a.s., Bratislava dodávka 91 telefónov a služby 0 25 900 Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava 10.04.2007 SUMA podľa pretel.minút
O2/2007 Orange a.s., Bratislava hlasová virtuálna sieť pre 91 telefónov 0 0 Slovenská obchodná inšpekcia, Bratislava 05.04.2007 SUMA podľa pretel.minút
2/2003 ACCOR Services Slovakia, s.r.o., Bratislava, Košická 56 Zabezpečenie stravovania zo strany ACCOR SERVICES pre zamestnancov SFK Bratislava prostredníctvom dodávateľov stravovacích služieb 0 3 129 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 22.12.2003
234325/2005 TVS a.s., Trenčín Vodné a stočné 0 0 ŠEI, Trenčín 04.02.2005
405373/2004 SPP, Bratislava Plyn 0 0 ŠEI, Trenčín 01.07.2004
2/2000 MIKONA Bratislava, s.r.o., Bratislava, Vajnorská 129 Servis osobných mot. vozidiel, výmena pneumatík, oprava pneumatík, mimosezónne uskladnenie pneumatík Zmluva o dielo 0 1 290 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 14.11.2000
Dodatok č. 3 /2007 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava Výpožička nebytových priestorov na Prievozskej č. 30 - Dodatok č. 3 0 12 000 Národný jadrový fond, Bratislava 08.03.2007 pomerná suma
bezcisla1/1999 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava Výpožička nebytových priestorov na Prievozskej č. 30 (v sídle fondu) 0 12 000 Národný jadrový fond, Bratislava 28.10.1999 pomerná suma
1/2005 ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4 Spolupráca na správe a údržbe IS 0 0 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 18.02.2005
1/2000 AP NET s.r.o., Bratislava, Saratovská 26 Poskytovanie prístupu k sieti internet 0 3 950 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 01.12.2000
10/2007 ETP Management budov, s.r.o., Bratislava, Mlynské Nivy 61 Výkon správy nehnuteľností Zmluva č.2007/0002/002 0 11 326 Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34 02.01.2007
45/2007 akad.mal.Pavel Choma, Žilina Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 SARIO, Bratislava 28.11.2007
105/2006 avocat, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytovaní právneho poradenstva 0 0 SARIO, Bratislava 22.12.2006 18.02.2007
30/2008 K+K a.s., Žilina Zmluva na nákup výpočtovej techniky č. 302/BA/OD/2008 0 0 SARIO, Bratislava 21.08.2008 31.08.2009
36/2007 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Zmluva č. 07 K 0000 45 na dodávku stravovacích poukážok 0 0 SARIO, Bratislava 27.09.2007 25.02.2009