Zmluva č. 383/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:383/2009
Dodávateľ:Západosl.vodar. Spol. , OZ Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:dodávka vody
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:684,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Slov.obchod.inšpek., Bratislava
Poznámka:SUMA podľa tarify

Prílohy