Zmluvy za Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
04/2008/OEaHS/2008 Bubby Loon s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 18 960 0 NARMSP, Bratislava 15.01.2008
07-2007/2007 LIKO Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 579 0 NARMSP, Bratislava 01.09.2007
10-2008/2008 LIKO Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 0 0 NARMSP, Bratislava 01.10.2008
109021495./2009 Gamo a.s., Banská Bystrica Zmluva o dielo 6 478 0 NARMSP, Bratislava
114/2008/zodh/pn/2008 HOUR spol. s r.o., Žilina Zmluva o dielo 8 251 0 NARMSP, Bratislava 21.05.2008
13 - 2006/2006 LIKO Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o nájme 23 265 0 NARMSP, Bratislava 01.07.2006
150/2009/OEaS/2009 LikoSpol a.s., Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 675 0 NARMSP, Bratislava 01.09.2009
1/2008 Pavelková Andre, Mgr., Bratislava Zmluva o dielo 415 0 NARMSP, Bratislava 29.10.2008
1/2009 Pavelková Andre, Mgr., Bratislava Zmluva o dielo 200 0 NARMSP, Bratislava 13.01.2009
20803053/2008 Gamo a.s., Banská Bystrica Zmluva o dielo 23 335 0 NARMSP, Bratislava 03.04.2008
20811055/2008 Gamo a.s., Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní servisných služieb 830 0 NARMSP, Bratislava 01.12.2008
39/2008/OEaS/2008 Gamo a.s., Banská Bystrica Zmluva o dielo 66 122 0 NARMSP, Bratislava 20.02.2008
40/2006 Bratislava Building 1, s.r.o., Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 5 036 0 NARMSP, Bratislava 03.10.2006
4/2007/KGR/2007 Ing. Alexander Fodor, Bratislava Zmluva o spolupráci 1 162 0 NARMSP, Bratislava 01.02.2007
78/2008/KGR Activ IT, s. r. o. , Banská Bystrica Zmluva o dielo a licenčná zmluva 19 452 0 NARMSP, Bratislava
bezcisla15/2006 ISTER CENTRUM s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 669 0 NARMSP, Bratislava
bezcisla16/2008 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 0 0 NARMSP, Bratislava
bezcisla17/2008 Silvia Tomková, Nitra Zmluva o vytvorení diela - prednášky 66 0 NARMSP, Bratislava
bezcisla20/2008 Eva Ivaničová, Podhorie Zmluva o vytvorení diela - prednášky 66 0 NARMSP, Bratislava
bezcisla8/2008 Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava Poistná zmluva 905-03129-98 0 0 NARMSP, Bratislava 19.11.2008
<<1 2 3