Zmluva č. 78/2008/KGR

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:78/2008/KGR
Dodávateľ:Activ IT, s. r. o. , Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 451,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 451,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy