Zmluva č. 04/2008/OEaHS/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04/2008/OEaHS/2008
Dodávateľ:Bubby Loon s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 960,37
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 960,37
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy