Zmluva č. 20803053/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:20803053/2008
Dodávateľ:Gamo a.s., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 335,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 335,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy