Zmluva č. 07-2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07-2007/2007
Dodávateľ:LIKO Bratislava a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 578,73
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 578,73
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:NARMSP, Bratislava

Prílohy