Zmluvy za Daňové riaditeľstvo


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
38/02 Belt Slovakia Kúpna zmluva-hygienický tovar 15 926 9 288 DR SR, pracovisko Bratislava 01.03.2002 AB Šečvenkova, OVMK
39022 Energobyt, s.r.o. R. Sobota Dod. Tepla 64 500 32 245 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 01.01.2006
15/2006 Fittich alarm, s.r.o. B.Bystrica Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise č. 15/2006 3 764 1 910 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 08.02.2007 DÚ Žiar n/Hronom
- Hotel. Akadémia Brezno stravovanie 400 200 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 01.12.1995
- Ing. Rudolf Vanka Údržba DÚ 544 272 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 17.09.2009
TS0092008 Ing. Ľubomír Knopp - Elektro Knopp Zmluva o poskytovaní technickej služby č. TS 0092008 350 180 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 15.01.2009
- Jozef Kasan, Nová Baňa Zmluva o dielo 3 864 2 253 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 01.05.2009
37077 Juraj Hanes-Havit, Lučenec servis výťahov 260 260 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 04.11.2009
- Kelcom Inter.s.r.o., Bratislava rev. EPS, EZS 2 012 1 006 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 09.09.2003
- Kubranský Martin, Zvoeln Umývanie sl. Vozid. 162 162 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 14.05.2009
- Mest. Byt. Podnik Krupina údržba objektu 372 186 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 20.05.2009
17/2009 Adámová Erika kosba trávnika 448 224 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 12.05.2009
ER0897 OTIS Výťahy, s.r.o. Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení 974 487 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 19.12.2000
- Prima Invest, s.r.o. B.Bystrica upratovanie 127 260 63 630 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 29.01.2009 29.01.2012
- Prima Invest, s.r.o. B.Bystrica hygien. Materiál 28 800 14 400 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 06.02.2009
- Remeslo s.r.o., Žiar n/Hronom Údrž. Kotolne 1 500 522 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 30.03.2009
- Ružinská Anna uprat. Zasad.j miest. 300 200 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 01.11.2001
47zs/20004/drsr SPIN-SK, s.r.o. Bratislava Servisná zmluva 221 221 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 14.06.2004
ROOP Semerád Miroslav, údržba DÚ 1 500 763 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 15.02.2007
- Sentinek Peter. B.Štiavnica údržba DÚ 15 155 DR SR, pracovisko Banská Bystrica 30.10.2009