Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Remeslo s.r.o., Žiar n/Hronom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Údrž. Kotolne
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:522,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Banská Bystrica

Prílohy