Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Ružinská Anna
Predmet zmluvy - názov zmluvy:uprat. Zasad.j miest.
Zmluvne dohodnutá čiastka:300,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:300,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:200,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Banská Bystrica

Prílohy