Zmluva č. 39022

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:39022
Dodávateľ:Energobyt, s.r.o. R. Sobota
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dod. Tepla
Zmluvne dohodnutá čiastka:64 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:64 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:32 245,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Banská Bystrica

Prílohy