Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:Jozef Kasan, Nová Baňa
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 864,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 864,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 253,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Banská Bystrica

Prílohy