Zmluvy za Ministerstvo spravodlivosti SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090325-1552 Tlačová agentúra Slovenskej republika-Slovakia Zmluva o dodávaní spravodajského servisu - TASR Slovakia 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.12.2008 31.12.2009
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20070608-0912 Tlačová agentúra Slovenskej republika-Slovakia Zmluva č. 127 z roku 2006 Z o dodávke,odbere a využívaní spravodajských servisov 398 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2007 31.12.2007
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090324-1015 TREND SLOVAKIA, s.r.o. Zmluva o dielo - Trend Slovakia s.r.o. 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 17.03.2009 31.12.2009
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20100604-1115 TREND SLOVAKIA, s.r.o. Servisná Zmluva Canon,Minolta, HP 19 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 26.05.2010 31.12.2011
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080520-1239 TRONET a.s. SOITRON - Dohoda o prevzatí záväzkov 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20070608-0951 TRONET a.s. TRONET - Zmluva o dielo TR MS SR ZOD č. 2002/006 13 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 21.11.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20070608-1004 TRONET a.s. TRONET - Zmluva o poskytovaní služieb dátovej komunikačnej siete Tr TroWan č. 074 z roku 2003 3 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 30.05.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070525-1537 UNION poisťovacia a.s. Hromadná poistná zmluva 150 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 28.01.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0060-00040/1964/Zb.-20080619-1455 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Zmluva o spolupráci 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 03.06.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20070529-1500 Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad vlády SR - Zmluva o pripojení MS SR k Platobnému portálu verejnej správy 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 31.07.2007 30.08.2007
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080818-1018 Ústav Informatiky Slovenskej akadémie vied SAV - Zmluva o vypracovaní štúdie realizovateľnosti zámeru 32 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 05.08.2008 30.09.2008
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20080818-1018 Ústav Informatiky Slovenskej akadémie vied SAV - Zmluva o vypracovaní štúdie realizovateľnosti zámeru 32 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 05.08.2008 30.09.2008
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20081104-1548 Ústav Informatiky Slovenskej akadémie vied ÚI SAV - Zmluva o vypracovaní štúdie realizovateľnosti zámeru 32 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 05.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20090511-1508 Ústav Informatiky Slovenskej akadémie vied Zlmuva o dielo - Ústav Informatiky SAV 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 20.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080312-1403 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Zmluva o dielo - ÚVTOS Hrnčiarovce n.Parnou 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 31.12.2007 31.12.2007
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080312-1452 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Zmluva o dielo - UNTOS Hrnčiarovce 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2008 31.12.2008
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090227-0952 Ústav na výkon väzby Bratislava Zmluva o dielo č. UVV-127-12/11-2008-Ústav na výkon väzby 1 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 27.10.2008 31.12.2009
mssr-0040-00040/1964/Zb.-20070525-1042 V.K.P. a.s. Dohoda o užívaní 1 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 03.01.2007 31.12.2007
mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080611-1005 Vaša stravovacia spol.s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov č. 1009999 4 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.07.2010 31.08.2010
mssr-0090-000513/1992/Zb.-20100616-1010 Versity, a.s. Versity - Kúpna zmluva č. BA/OD/2010/26 25 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 02.06.2010 Zmluva na dobu neurčitú.