Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080611-1005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080611-1005
Dodávateľ:Vaša stravovacia spol.s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov č. 1009999
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy