Zmluva č. mssr-0090-000513/1992/Zb.-20070608-0951

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0090-000513/1992/Zb.-20070608-0951
Dodávateľ:TRONET a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:TRONET - Zmluva o dielo TR MS SR ZOD č. 2002/006
Zmluvne dohodnutá čiastka:13,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy