Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090227-0952

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20090227-0952
Dodávateľ:Ústav na výkon väzby Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. UVV-127-12/11-2008-Ústav na výkon väzby
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy