Zmluva č. mssr-0090-000513/1992/Zb.-20100616-1010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0090-000513/1992/Zb.-20100616-1010
Dodávateľ:Versity, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Versity - Kúpna zmluva č. BA/OD/2010/26
Zmluvne dohodnutá čiastka:25,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:25,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy