Zmluva č. mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080312-1403

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:mssr-0040-000513/1992/Zb.-20080312-1403
Dodávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - ÚVTOS Hrnčiarovce n.Parnou
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy