Zmluvy za Centrum vedecko-technických informácií SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
17/OE/08 SPP a.s. Zmluva o dodávke zemného plynu 10 725 0 CVTI SR 16.04.2008 Dodávka plynu
92/CVTISR/07 Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, bratislava Zriadenie pristupu ISDN, pripojit koncove zaraidenia a posyktovat sluzby s tym suvisiace 266 0 CVTI SR Lamacska cesta 8/A Bratislava 27.08.2007 suma v eur + prevolane minuty
97/PK/2009 Siemens, Bratislava Zmluva o dielo na dodávku HW a SW pre DC pre VaV 0 0 CVTI SR 14.12.2009 31.12.2010
97/PK/2009 Siemens Zmluva o dielo 9 011 963 0 CVTI SR 14.12.2009 31.12.2010 infraštruktúra pre výskum a vývoj
11/OE/08 RTVS Bratislava predpis 239 0 CVTI SR 01.04.2008 Koncesionárske poplatky
59/PK/2009 ROMAN ŠAVEL Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
27/NCPVaT/08 PRE SENT, s.r.o. Rámcová zmluva o prenájme informačných plôch č. 27/2009 0 0 CVTI SR 25.06.2008 01.07.2008 Prenájom 14ks informačných plôch o rozmeroch 600*850 mm
1/NCP/2009 PRE SENT, s.r.o. Rámcová zmluva o prenájme informačných plôch č. 27/2009 0 0 CVTI SR 21.01.2009 22.12.2009 Prenájom informačnej plochy o rozmeroch 600*850 mm
1/NCP2010 Pre sent Bratislava Zmluva o prenájme informačných plôch č.12/2010 536 0 CVTI SR 12.01.2010 31.12.2010 Prenájom informačnej plochy
65/PK/2009 PAVOL BUCHLER, Ing. Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
29/CVTISR/2010 Orange Slovensko Zmluva o pripojení 1 732 0 CVTI SR 23.02.2010 Telekomunikačné služby
25/CVTISR/2010 OPLAN Zmluva o dielo 7 179 0 CVTI SR 24.02.2010 01.10.2010 Úprava priestorov CVTI SR
35/OKIS/08 Océ – Slovenská republika s.r.o. Kúpna zmluva 0 0 CVTI SR 02.09.2008 Kúpa Hardware produkt CS240, príslušenst.
84/PK/2009 MULTIDATA Praha, spol. s r.o. Zmluva o dielo 0 0 CVTI SR 08.12.2009 31.05.2009 Systém pre vyhľadavánie
118/NCP/2010 MONARCH Zmluva o dielo a Licenčná zmluva 59 500 0 CVTI SR 06.07.2010 15.09.2010 tv - výroba filmov
48/OE/08 Milan Bojnanský Zmluva „BOZP“ 474 0 CVTI SR 01.10.2008 Ochrana práce, PO
75/NCP/09 Mgr. Jozef Banyák - MEDIATEAM Zmluva o dielo 0 0 CVTI SR 19.10.2009 15.12.2009 Audiovizuálne dielo
80/CVTISR/09 Mediatel Zmluva o uverejnení inzercie 0 0 CVTI SR 19.11.2009 31.12.2010 Inzercia
63/PK/2009 ĽUBOŠ KĽUČÁR Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 0 0 CVTI SR 24.06.2009 30.09.2009 Zaradenie diela, publikovanie diela
35/CVTISR/09 Libra RBK Ružomberok Rámcová dohoda 5 538 0 CVTI SR 08.06.2009 08.01.2011 Kancelárske potreby