Zmluva č. 1/NCP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/NCP/2009
Dodávateľ:PRE SENT, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová zmluva o prenájme informačných plôch č. 27/2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:CVTI SR
Poznámka:Prenájom informačnej plochy o rozmeroch 600*850 mm

Prílohy