Zmluva č. 1/NCP2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/NCP2010
Dodávateľ:Pre sent Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o prenájme informačných plôch č.12/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 785,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:535,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:CVTI SR
Poznámka:Prenájom informačnej plochy

Prílohy