Zmluva č. 84/PK/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:84/PK/2009
Dodávateľ:MULTIDATA Praha, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:647 384,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:CVTI SR
Poznámka:Systém pre vyhľadavánie

Prílohy