Zmluva č. 25/CVTISR/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:25/CVTISR/2010
Dodávateľ:OPLAN
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:141 886,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 178,83
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:CVTI SR
Poznámka:Úprava priestorov CVTI SR

Prílohy