Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
634/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 Nitra - chem. škola - oprava cesty 123 787 0 SSC 31.08.2009
659/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 Topoľčany mesto, oprava cesty 421 322 0 SSC 23.09.2009
660/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/75 Palárikovo-Ľudovítovo-oprava cesty 361 642 0 SSC 23.09.2009
661/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 Nitra - Vašinová, oprava cesty 223 619 0 SSC 24.09.2009
39/2008 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 Topoľčany preložka,2.stavba,II.etapa 11 064 785 0 SSC 17.01.2008
729/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/65 Volkovce - oprava cesty 122 253 0 SSC 04.11.2009
730/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/75 hranica okr. NZ - LV, oprava cesty 126 161 0 SSC 04.11.2009
Z-147/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra Lokálne opravy na cestách I/50, I/65 a I/76 3 571 428 0 SSC 06.09.2007
789/2009 CESTY NITRA, a.s. Nitra I/64, Rajčany, obnova krytu vozovky 142 800 0 SSC 16.12.2009
6131/710/2006 CESTY NITRA, a.s. Nitra I/65 Zlaté Moravce-Čierna dolina, km 27,000-28,300 3 350 302 0 SSC 06.11.2006
33/6431/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra Obchvat mesta Prievidza I.etapa, 1.stavba - MZ v trase budúcej I/64 104 496 620 0 SSC 08.08.2007
6131/711/2006 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/64 Nitra-KU-oprava cesty 125 595 0 SSC 06.11.2006
6400/6431/54/2006 CESTY NITRA, a.s. Nitra I/50 Bánovce nad Bebravou - zosuv, práce 90 471 0 SSC 06.09.2006
ZoD 234/6131/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/51 Trnava-most, ev.č. 51-096 -ZoD - stavebné práce 7 383 665 0 SSC 29.06.2007
ZoD 619/6131/2008 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/51 a II/511 Vráble - križovatka ZoD - stavebné práce 468 263 0 SSC 03.10.2008
245/6131/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/51 Telince - oprava cesty 1 126 002 0 SSC 19.07.2007
244/6131/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/76 Štúrovo - veľkoplošná oprava cesty 882 059 0 SSC 19.07.2007
279/6131/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/51 Nitra intravilán - oprava cesty 2 838 746 0 SSC 11.09.2007
51/6470/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra I/50, Drietoma, intravilán - veľkoplošné vysprávky (108,000-110,000) 9 983 505 0 SSC 23.11.2007
353/6131/2007 CESTY NITRA, a.s. Nitra ZOD I/64 Komjatice - oprava cesty 2 513 589 0 SSC 10.12.2007